ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 91.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 88.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 88.86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 88.18 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 86.18 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 86.12 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.19 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.65 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.3 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 77.65 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน