ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 80.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 74.8 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 73.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 72.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 70.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 68.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 64.2 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 63.8 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.6 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 63.6 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63.4 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 61.8 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 61.2 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 60.8 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 56.2 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 56.2 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 54.2 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 53.6 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 53.2 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 53.2 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 52.8 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 51.8 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 51 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 50.8 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50.8 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 50.8 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 50.8 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 48.8 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน