ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 84.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต 2 82.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 82.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 82.3 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 81.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 81.3 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 81.3 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 79.3 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 78.3 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 78.3 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราชบุรี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางสมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71.6 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน