ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน