ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านซับถาวร สพป. สระแก้ว เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 91 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ สพป. เพชรบุรี เขต 1 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป. กาญจนบุรี เขต 3 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านชะม่วง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี สพป. ปทุมธานี เขต 1 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดอินกัลยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนวัดนิเทศน์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. เพชรบุรี เขต 2 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 39  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง 39  
45 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 81 ทอง 39  
46 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 39  
47 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง 39  
48 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน