ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าคอย สพป. เพชรบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน