ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 97.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 94.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 92.62 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 90.22 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 88.61 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 83.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 80.96 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 80.96 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.62 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.47 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.36 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 75.86 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72.48 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.76 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 70.69 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 70.38 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 70.37 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 67.12 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 66.45 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.91 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.31 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 65.12 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 64.78 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 63.82 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 63.2 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 62.37 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 61.72 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 61.14 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 61.08 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 60.88 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 60.79 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60.59 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 60.51 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.45 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 60.39 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 60.09 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 54.29 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 53.49 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดดอนยายหนู สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 51.87 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51.85 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51.14 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 50.88 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 50 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน