ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 99.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 85.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 71.7 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 70.93 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.71 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 66.64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 66.36 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 65.57 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 63.46 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 62.68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 62.09 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 60.99 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60.97 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 60.88 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60.84 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60.83 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 60.63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.36 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 60.23 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60.17 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี 60.13 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 60.02 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 51.4 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 51.06 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51.02 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 50.31 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 49.92 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 49.73 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 48.86 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48.61 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 48.55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 47.77 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47.61 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 47.31 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 47.07 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 46.78 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 46.62 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 45.84 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 44.63 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 44.63 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 44.42 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 42.73 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 41.39 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 21.05 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน