ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 73.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 54.6 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 52.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน