ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 73.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 73.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 2 72.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 63.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 63.67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดนาห้วย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 63.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 63.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 61.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 61 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 60.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 60.33 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน