ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนสกัด40 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดราชปักษี สพป. อ่างทอง 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน