ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 88.99 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) สพป. สระบุรี เขต 1 87.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 86.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 86.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 85.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.99 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 84.99 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 84.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. ราชบุรี เขต 2 84.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต 2 84.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.32 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 83.99 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง สพป. ตราด 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.32 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.99 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 82.99 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านบางสำราญ สพป. สิงห์บุรี 81.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน