ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. จันทบุรี เขต 1 91.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 89.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สพป. สระบุรี เขต 2 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีจิตรา สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย สพป. สระบุรี เขต 1 84.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป. ชลบุรี เขต 1 82.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 76.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 54.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน