ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน