ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 67.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 66.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 65.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 64.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 61.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 50 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  
29 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน