ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. เพชรบุรี เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน