ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 69 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 69 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 69 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนวัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 15  
27 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 15  
28 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 69 ทองแดง 15  
29 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 69 ทองแดง 15  
30 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. ราชบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
31 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
32 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 15  
33 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 69 ทองแดง 15  
34 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 15  
35 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 15  
36 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน