ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 99.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 99.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต 3 99.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 99.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 99.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 78.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 75.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 60.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 51.4 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน