ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน