ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน