ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 81.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.66 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน