ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 5  
10 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน