ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 82.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน