ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหัวกรด สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 65 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 20  
29 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 20  
30 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 65 ทองแดง 20  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 65 ทองแดง 20  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 20  
33 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 20  
34 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 20  
35 โรงเรียนวัดท่าคอย สพป. เพชรบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน