ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สระบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
10 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดลาดตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดยางทอง สพป. อ่างทอง 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดแหลมคาง สพป. สิงห์บุรี 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดสามเพลง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนด่านสิงขร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดสระพัง สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 41  
43 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป. จันทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน