ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต 2 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน