ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 80.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 75.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.32 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 73.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 71.99 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 71.31 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 68.32 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 67.99 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 67.32 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 66.98 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.98 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 65.99 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 60.65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 58.66 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 58.66 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 58.32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 57.64 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 56.64 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 54.99 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 53.98 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53.32 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สพป. เพชรบุรี เขต 2 52.32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง 51.32 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 47.53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 43.31 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 42.65 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29.31 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน