ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 92.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต 1 90.48 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90.15 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 87.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 87.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 85.98 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 85.82 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85.48 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. ลพบุรี เขต 2 85.16 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 83.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 83.48 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 สพป. ราชบุรี เขต 2 83.31 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 82.99 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก 82.97 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.82 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดราชปักษี สพป. อ่างทอง 81.64 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท 81.48 ทอง 27  
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 สพป. สมุทรสาคร 80.64 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 80.31 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.31 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 79.32 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.99 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 78.65 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.64 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.98 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.98 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 77.15 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 75.64 เงิน 39  
40 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพป. นครปฐม เขต 2 74.65 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 - -  
42 โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน