ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 70.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 67.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 66.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 61.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 58.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 53.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 52.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป. จันทบุรี เขต 1 49.75 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 49.75 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 48.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 46.25 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 42.75 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 41.5 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 40.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 39.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 38.75 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 38.75 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 36.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 32.75 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 32.75 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 32 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 31.5 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 28.75 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 28 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 26.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 25.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 16.87 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 15.25 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 13.75 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน