ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 25 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. ชลบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 25 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 25 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 25 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 20 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 20 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 20 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 20 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 19  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 20 เข้าร่วม 19  
26 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 19  
27 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 15 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 15 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 15 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 15 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 15 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 15 เข้าร่วม 27  
33 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม 27  
34 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 10 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ สพป. สมุทรสาคร 10 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 5 เข้าร่วม 37  
42 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 37  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน