ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง สพป. ราชบุรี เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 76.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก - -  
12 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน