ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 48 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 41 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 37 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 32 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 31 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 29 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 27 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 22 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน