ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 72.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท 70.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 69.64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 64.64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 63.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน