ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง 5  
10 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 95 ทอง 5  
11 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 94 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 11  
15 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 93 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 93 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 92 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง 20  
24 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 24  
28 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง 24  
29 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 24  
30 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 91 ทอง 24  
31 โรงเรียนวัดพิมพาวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 79 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 33  
37 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 33  
38 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 79 เงิน 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน