ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป. จันทบุรี เขต 2 82.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าราบ สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 78.32 เงิน 7  
8 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 76.99 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 76.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72.98 เงิน 12  
13 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.43 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 72.01 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 71.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71.99 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 69.65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 66.99 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน