ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 88.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.18 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 80.51 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 75.51 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 73.18 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 73.01 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 72.68 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป. นครนายก - -  
14 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน