ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 47 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 46 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 46 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 46 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 46 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 45 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 44 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สพป. สระบุรี เขต 1 42 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 41 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 39 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 38 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 37 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 37 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 35 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 34 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 34 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 30 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 18 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน