ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 45 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 44 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 44 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป. ราชบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 41 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 41 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 40 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 39 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 37 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 37 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 36 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 35 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 35 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน