ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดไชยภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 53 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 51 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 46 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 44 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 44 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 43 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 43 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท 43 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 42 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 42 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 39 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 39 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 37 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 35 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน