ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน