ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกำแพง สพป. ชัยนาท 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน