ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 75.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.1 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 73.9 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 73.3 เงิน 7  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.9 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 69.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.3 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 66.1 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 25.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 25.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 24.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 24.5 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 24.5 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 24.5 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 23.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 23.5 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 23 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 22.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 22 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 20.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 19 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 18.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 17.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 17.5 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 17 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 17 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 17 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 16.5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 16.5 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 16 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 16 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 15 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 14.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 14.5 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 14 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน