ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 75.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 68.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 67.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 31.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 31.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 30.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 29 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 28.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 28.5 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 27.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27.5 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 27 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 27 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 27 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 26.75 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 26.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 25.5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25.5 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนวไลย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 25 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 24.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป. เพชรบุรี เขต 2 24.5 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 24.5 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 23.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 23 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 22.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 19 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 17.5 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 16.5 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 15.5 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 12 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน