ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 68 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดไชโย สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 62 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน