ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. นครนายก 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน