หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
2 โรงเรียนพระยาตาก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 46 จังหวัดชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ \ 081-7270051
5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
7 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051
8 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   081-7270051

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]