หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องเรียน ชั้น ม.3 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องนิทรรศการ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องหน้ามุข 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุมติดแอร์ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุม(ติดแอร์) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุม(ติดแอร์) 10 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องเรียน ชั้น ม.3 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องนิทรรศการ 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องหน้ามุข 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องดนตรีไทย 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องจริยธรรม 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุม(ติดแอร์) 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ห้องประชุมติดแอร์ 11 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]