หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม ชั้น -- 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-15.00
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารหลังใหม่ ชั้น ชั้น 2 ห้อง 1 10 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
-
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารหลังใหม่ ชั้น ชีัั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]