หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 2/ห้องพยาบาลเก็บตัวนักเรียน) 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารรับรองผู้ปกครอง (ศาลานาคพรต เก็บตัวนักเรียน 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 1(ห้องพยาบาลเก็บตัวนักเรียน) 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง E-CLASSROOM 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง GTX 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง GTX 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องวิทยาศาสตร์ 1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องวิทยาศาสตร์ 2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมแอร์ 11 พ.ย. 2557 13.00-15.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารรับรองผู้ปกครอง 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารรับรองผู้ปกครอง 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารรับรองผู้ปกครอง 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องวิทยาศาสตร์ 1 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องวิทยาศาสตร์ 2 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]