หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 56 42 82.35% 5 9.8% 1 1.96% 3 5.88% 51
2 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 46 24 57.14% 8 19.05% 6 14.29% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 42 23 85.19% 2 7.41% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 36 21 63.64% 7 21.21% 3 9.09% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 32 20 74.07% 3 11.11% 0 0% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 27 18 81.82% 1 4.55% 2 9.09% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 30 17 58.62% 5 17.24% 2 6.9% 5 17.24% 29
8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 27 16 59.26% 6 22.22% 1 3.7% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง 24 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 28 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 19 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนเทพรัตน์ 20 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 34 14 48.28% 9 31.03% 3 10.34% 3 10.34% 29
14 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 27 14 53.85% 5 19.23% 2 7.69% 5 19.23% 26
15 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 22 14 66.67% 2 9.52% 3 14.29% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 18 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 24 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 21 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 21 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 19 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 25 11 61.11% 2 11.11% 2 11.11% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 23 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
25 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 22 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนวัดนางลือ 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 13 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 12 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
30 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 19 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 15 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
32 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 15 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านหนองแจง 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนวัดวังหมัน 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองแค 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 15 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
38 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 15 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 16 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนวัดมะปราง 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 13 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนวัดท่า 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
49 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 14 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
52 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
53 โรงเรียนวัดดอนตาล 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนวัดท่ากระแส 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 17 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
58 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
59 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
61 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนวัดคลองบุญ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
68 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดหัวเด่น 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 9 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
74 โรงเรียนวัดโรงวัว 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
75 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 9 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนวัดหนองแขม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 9 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 17 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
88 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านหัวถนน 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
91 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดพระแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 14 2 15.38% 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 13
100 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
101 โรงเรียนวัดกำแพง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนวัดสระดู่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนวัฒนะโชติ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนวัดธรรมามูล 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดสนามชัย 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดหนองตาตน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนวัดกำแพง 11 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
118 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
119 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
122 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนแตง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนวัดโคกสุก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดฝาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดคลองเกษม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
137 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดดอนรังนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดหนองน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดวงเดือน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนHome school 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนพระยาตาก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดพร้าว 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนวัดหอระฆัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
168 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนวัดหัวหว้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]